Нашествията на мравки са много неприятни, особено, когато забележите членестоногите насекоми да пълзят по плотовете в кухнята ви. Мравуняците, в които живеят,  се изграждат  под камъни и цепнатини, в почвата и дървесината. Някои видове са се приспособили да живеят в жилищата на хората. Успехът за съществуването и разпространението на мравките по целия свят се дължи на разнообразните им среди на обитаване, социалната структура на организацията им, способността им непрекъснато да променят своето място на обитание и да използват разнообразни хранителни ресурси.

Ето как да реагирате, ако откриете неканените гости в жилището си, като следвате тези девет последователни и прости стъпки, за да се отървете от досадните гадинки и да имате контрол над всички мравки, които някога ще се появят в дома ви:

Как да се отървем от мравките

   1. Разберете мравчената колония  и нейната кралица.

Може да звучи странно, но за да разрешите проблема с мравките, трябва първо да премахнете онези, които не виждате, за да се отървете от тези, които виждате.

Това е така, защото царицата - тази, която снася всички яйца, никога не оставя гнездото си. Тя просто си стои там, като се храни от работниците - това са тези мравки, които се виждат да пълзят наоколо, а по този начин тя продължава да възпроизвежда повече мравки. Ето защо, макар да пръскате и пръскате с препарати против мравки екземплярите, които виждате,  царицата просто ще продължи да ражда повече, които да заемат мястото им.

   2. Наблюдавайте пътя на пълзящите мравки.

Въпреки, че може да звучи глупаво, първата стъпка в контрола над мравките е просто да наблюдавате онези, които влизат в дома ви, за да разберете откъде идват и накъде отиват. Една мравка ще търси храна, но след като я намери, тя ще се върне в гнездото си с троха от нея, оставяйки след себе си ароматна пътека. По този начин, мравката оставя следа, по която да минават другите работници мравки, които да й помогнат в събирането на храната.

Как да се отървем от мравките

   3. Не пръскайте мравките!

Както се дискутира в # 1, мравките, които виждате, са работнички. Тяхната работа е да намерят храна и да я вземат в колонията, за да хранят царицата и нейните малки, които се подготвят за следващото поколение  мравки - работнички.

Поради тази причина тези работнички са вашият билет към колонията. Ако пръскате и убивате тези мравки, колонията просто ще изпрати повече работници и никога няма да стигнете до кралицата. Чудите се какво да предприемете? Отговорът предстои.

   4. Направете стръв за мравки.

Вместо да елиминирате работническите мравки, използвайте ги! Следвайте всички указания на етикетите и поставете станциите за мравки по пътеката, която сте идентифицирали (в # 2).

Работниците ще намерят стръвта, ще я върнат обратно в гнездото, ще нахранят царицата и в крайна сметка ще я убият и по този начин неволно ще премахнат бъдещите популации.

Как да се отървем от мравките

   5. Изчакайте с почистването.

Въпреки, че принципно е добре да премахнете всички други източници на храна, все още не изчиствайте миризмата на мравешката следа. Именно тя вече ще доведе работниците до вашата стръв.

   6. Бъдете търпеливи.

Мравките ще занесат инсектицидната стръв обратно в гнездото, но може да отнеме няколко дни, преди да се елиминира колонията. Възможно е дори процесът да отнеме до няколко седмици, ако колонията е много голяма или е нея има няколко царици.  Може дори да се наложи да замените станцията за стръв, ако изпразнят храната от нея.

   7. Знайте кога да пръскате.

Ако следите от мравките са ви отведели до открито, подземно гнездо -  сега може да бъде подходящото време за пръскане със спрей. Почистването на гнездото с одобрен спрей за инсектициди по всички указания на етикета, може да бъде ефективно едва на този етап.

Как да се отървем от мравките

   8. Пазете чисто.

Хигиенизирането е от решаващо значение за предотвратяването и контрола над всеки вредител. Както всички живи същества, мравките се нуждаят от вода, храна и подслон, за да оцеляват. Мравките  напускат подслона на своята колония, за да търсят храна и вода. Не ги улеснявайте, като им предоставяте лесен достъп до това, от което се нуждаят! Съхранявайте храните добре затворени, подсушавайте и почиствайте редовно всички повърхности.

   9. Дръжте мравките далеч.

Мравките са малки същества и могат да влизат в домовете и сградите чрез миниатюрни пукнатини и процепи. За да сведете до минимум проникването им в жилището ви, запечатайте плътно прозорците и вратите, както и всички кабелни, тръбни и телени входове.

Кратко резюме на 9-те стъпки, изложени по-горе:
Мравките, които виждате в кухнята си, са работнички, които търсят някакви трохи, които сте оставили зад гърба си. Когато намират трохите, те ги носят  в гнездото си, оставяйки след себе си пътека, която другите мравки работници да следват. Тези мравки захранват царицата, която произвежда мравките и никога не напуска гнездото. Това означава, че за да се отървете от мравките, трябва първо да се отървете от трохите, които мравките искат. След това да сложите примамка, която да отнесат обратно в гнездото. Вместо, да захранят царицата с нея, по този начин ще се елиминира цялата колония.

 Автор: Габриела Тодорова

Редактор: Виктория Радева