Услугите на управител на имот се използват често за луксозните градски апартаменти или за ваканционните имоти, чиито собственици са предимно чужденци. Наемането на някого, който да ръководи инвестиционна собственост от името на собственика й е сериозно решение, тъй като въпросния мениджър трябва да изпълнява важната роля на доверено лице и партньор за собствениците и за живеещите в сградата, която управлява. Професионалните му услуги по управление на собствеността ще бъдат един от основните фактори, които да убедят клиентите да предпочетат да закупят един апартамент пред друг, така че компетентността и мотивацията му са много важни за успешното сключване на сделки.

управител на недвижима собственост

Един управител на жилищна сграда има ключова роля в менажирането на недвижима собственост. От него се очаква да извършва редовни инспекции на поверения му имот с грижите на добър стопанин,  да комуникира с екипа, отговорен за поддръжката, да се среща с наемателите и със собствениците му и да заплаща текущите разходи. Честността и коректността са от първостепенно значение за добрия мениджър на имот, както и знанията в сферата на управлението, опита и уменията за преговори, и разрешаване на конфликти.

Най-добрите управители на имоти се грижат не само за покриването на текущите разходи, но и за максимизирането на печалбата от даден обект. Ето защо е необходимо да се направи стабилно проучване, преди да се наеме най-подходящият специалист, който да притежава важни качества като организация, честност и опит. Използвайте тези шест стратегически съвета, които ще ви помогнат да изберете сред всички кандидати онзи, който би се справил най-успешно с менажирането на вашия имот:

  • Съберете препоръки от няколко места

Първият съвет за намиране на мениджър на имоти е да се започне търсенето чрез устни препоръки, събрани поне от няколко източника. Направете си срещи с агенти на недвижими имоти и други собственици на инвестиционни имоти, които са от вашия район и ги разпитайте за впечатленията им. Въз основа на препоръките им си изгответе списък на управителите на имоти или компаниите за управление на недвижими имоти, които са използвали или използват такива в момента.

Препоръките обикновено са базирани на впечатленията от конкретен случай, така че мненията може да бъдат предубедени. Именно поради тази причина е важно да получите препоръки от различни източници. Ако чуете едно и също нещо за конкретен мениджър или фирма няколко пъти, независимо дали е добро или лошо, има значително по-голям шанс то да е вярно.

проучване за управител на имоти

  • Направете собствено проучване

Използвайте удобството на онлайн услугите и направете собствено проучване относно подходящия за вас управител на недвижим имот. Преди да си уговорите среща с потенциалния кандидат, проучете мненията за него или за фирмата, в която работи. По време на изследванията си може да срещнете някои от същите компании или лица, за които сте получили препоръки. Това ще ви позволи да научите повече за фирмата и да видите допълнителни отзиви от нейни клиенти. Не си губете времето да интервюирате хора, чийто рейтинг е нисък и има оплаквания срещу тях или срещу фирмата, която представляват.

  • Проучете текущата работа на лицата, на които се спрете в избора си

В търсенето на най-добрия управител на имот проверете някои от текущите обяви за отдаване под наем. Прочетете публикуваните от мениджърите, които влизат в списъка с потенциално одобрени за работа при вас лица и вижте дали са професионално написани, привлекателни и без дискриминационни твърдения в тях, както и дали рекламират на различни места или обявите им са ограничени до безплатни източници  на информация, или бюлетини.

Проверете настоящите имоти, които управляват в момента и се убедете дали са чисти и добре поддържани. Можете да получите чудесна информация от първо лице, като поговорите с наемателите, които понастоящем управляват. Разберете колко време отнема да се определи въпросът за ремонт или поддръжка, чувстват ли, че техните жалби са чути, дали сградата е тиха и чиста, а също така планират ли да подпишат нов договор и защо. Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да решите дали настоящите наематели са доволни от действията и резултатите на управителя на сградата.

Тъй като управлението на собствеността е свързано с това както собственика, така и наемателите да са щастливи и доволни от работата на назначения управител на имот, важно е да получите и мнението на наемателите.

интервю на управител имоти

  • Направете интервю очи в очи с няколко управители на имот

Интервюирайте няколко потенциални мениджъри на имоти, за да можете да ги сравните и да намерите сред тях този, на който ви е най-удобно да се доверите относно вашия имот. Задавайте им въпроси, свързани с образованието и опита им, с предоставяните от тях услуги, с таксите, които взимат и разберете дали имат познания за закона относно отношенията между наемодател и наемател.

Интервюирането на няколко вероятни за вас мениджъри ще ви позволи да отсеете добрите от не толкова добрите. Ще можете да различите онези, които имат истински знания и доказан план, от тези, които нямат. Мениджър на имоти, който е настанил десет наематели през последните два месеца и понастоящем с действията си е изгонил пет от тях или има много лош късмет, или по-вероятно не знае как правилно да се отнася с наемателите.

Обърнете внимание дали всеки кандидат е възприемчив към вашите въпроси или се опитва да ги пренебрегва и да говори неща, които си мисли, че искате да чуете. Ако по време на интервюто не се представи в най-добрата си светлина, нещата най-вероятно ще се влошат, ако му позволите да управлява имота ви.

сертификат за управител на недвижими имоти

  • Попитайте за сертификат 

Повечето държави изискват лицето, което ще работи като управител на имот или фирмата, която представлява, да притежава лиценз за упражняване на дейността, за да може да показва свободни апартаменти. Ако някой има сертификат от търговска организация, получен след завършване на тежка програма за обучение, това е огромно предимство за него. Когато мениджърът на имота е готов да отдели време и пари, за да премине през курсове за продължаващо обучение, това може да ви говори само, че е сериозно ангажиран с работата си.

Разбира се, трябва да се доверите и на инстинктите си. Управител на имот, който няма пари за скъпи курсове, може да притежава повече хъс и да работи с повече страст по управлението на вашия имот. Следователно, преди да изберете своя мениджър, ще трябва да разгледате добре цялата картина.

договор за недвижим имот

В споразумението за управление трябва ясно да се определят ясно и точно отговорностите на собственика на инвестицията и тези на назначения управител на имот. Прочетете го внимателно и проверете дали в него са вписани същите условия, които сте дискутирали по-рано по време на интервюто. Обърнете специално внимание на разделите за предоставяните услуги, начислените допълнителни такси, отговорностите на собственика, спазването на законите за жилищната собственост, задържането на безобидни клаузи и какви са определените причини за отмяната на договорните отношения.

Автор: Габриела Тодорова

Редактор: Виктория Радева