Соларни панели за слънчева енергия се използват вече в много домакинства. Най-често срещаният вид соларни системи за домовете включват фотоволтаични панели, които превръщат слънчевата светлина в електричество. Тези панели обикновено се монтират на покрива и са поставени под ъгъл така, че да бъдат обърнати към слънцето.

Когато обмисляте дали да си поставите соларен панел, за да използвате слънчева енергия за дома е силно препоръчително да се консултирате с квалифициран и лицензиран специалист, с когото да обсъдите конкретно вашата ситуация. Използването на слънчева енергия има както своите предимства, така и своите недостатъци. Трябва да сте запознати с тях, преди да решите да започнете да захранвате дома си със соларна енергия:

соларни-панели-предимства

Предимства при използването на соларни панели за домакинството:  

Някои от предимствата на генерирането на собствено електричество у дома от слънчеви панели включват:

  • Чистота - електричеството, генерирано от слънцето, не създава вредни емисии. Това намалява въглеродния отпечатък на дома. 
  • Безплатен генератор - слънцето осигурява "горивото" за генериране на енергия за електрическата система и компонентите на дома. Това спестява пари за сметките за електроенергия. 
  • Независимост - генерирането на собствена слънчева енергия, чрез използването на панели, поставени на покрива, ви гарантира независимост от комуналните услуги и електрическата мрежа, без които можете да си осигурите електроенергия. 
  • Грижа за околната среда - инсталирането на възобновяеми енергийни продукти, включително и на слънчеви системи за отопление със слънчева енергия е препоръчително и трябва да се поощрява.

соларни-панели-слънчева-енергия

Недостатъци при използването на соларни панели за домакинството:

  • Високи първоначални разходи - закупуването на соларни батерии и всичко, свързано с оборудването на системата за произвеждане на енергия от слънцето може да струва стотици или няколко хиляди левове. Дори и по-малките системи също могат да бъдат скъпи за инсталиране. Разходите зависят от дома, местоположението му, размера и целта на системата, целите на собственика на жилището и количеството работа, необходима за подготовката на къщата за новата система. 
  • Подготовка - ако системата е реконструкция, тоест не е част от ново строителство, а е изградена върху съществуваща структура, ще са необходими разходи, свързани с преконфигуриране на електрическата система на къщата. Също така може да има нужда от подобряване или промяна на някои инфраструктурни системи на дома, особено на покрива, където се монтират слънчевите панели. Тези подобрения ще бъдат в допълнение към цената на инвестицията за слънчевата електроенергия.

соларни-панели-слънчева-енергия

  • Непостоянен източник на "гориво" - слънцето не свети ярко 24 часа в денонощието, освен това в непосредствена близост до някой постройки има разположени високи сгради или дървета, които засенчват частично покрива и панелите на него. Дори и през летните дни, когато силата и светлината на слънцето са най-мощни, директните лъчи могат понякога да бъдат затъмнени от облаци. В такива дни системата е по-малко ефективна. От друга страна и прекомерно високите външни температури също могат да намалят ефективността на системата.
  • Поддръжка - генерирането на собствена електрическа енергия означава, че поддържането на системата е изцяло ваша отговорност. Това предполага, че плочите на всяка една соларна батерия ще трябва периодично да се почистват по ваша инициатива, така че замърсяванията и остатъците по тях да не намаляват ефективността им. В случай на тежка буря и нанесени от нея щети, отново от вас зависи да извикате професионалист, който да извърши необходимите поправки.

соларни-панели-слънчева-енергия

Автор: Габриела Тодорова

Редактор: Виктория Радева