Инвестиране в доходна собственост има много предимства, но също така крие  и значителни рискови фактори, които трябва да се имат в предвид, когато се обмисля предприемане на подобно действие.

Доходното имущество е имот, закупен или разработен по начин, по който да носи печалба. Има поне 5 причини, поради които такава собственост под наем може да бъде доходоносна инвестиция. Ето кои са те:

Инвестиране в имот

№1 - Инвестицията в недвижим имот под наем ви носи доходи

Ако приемем инвестиране в недвижимо имущество, което да се отдава на наематели, ще могат да се получават ежемесечни приходи от наем.

Да предположим, че имате един наемател. Вие го таксувате с по 700 лева всеки месец и получавате редовно своя доход от собственост. Плащате ежемесечно ипотека в размер на 400 лева, което означава, че ви остават по 300 лева от разликата в джоба. Това изглежда логично, макар всъщност, това да не е съвсем така.

От тези 700 лева, ще искате да заделите около 5% за месечните разходи за поддръжка и 5% от разходите от свободните места. Следователно всеки месец ще отделяте по 70 лева, за да се справите с проблемите на поддръжката и потенциалните разходи за свободни места. Това означава, че реално ще ви остават по 230 лева, които, обаче, всеки месец ще отиват директно в джоба ви.

Инвестиране в имот

№2 - Шефът на доходната собственост е собственикът й

Когато решите да направите доходна инвестиция в имот, вие ставате свой собствен шеф. Вие избирате в коя собственост да инвестирате, кой наемател ще наемете, колко ще искате за наем и как ще управлявате и поддържате имота като цяло.

По време на нормалната за повечето работа от 9 до 5  вие се подчинявате на желанията на шефа си и на фирмената инфраструктура като цяло, като се придържате и към дрескода. Като свой собствен шеф, можете да се събудите в 11 часа  и да носите каквото си пожелаете облекло - всичко зависи от вашите предпочитания и настроение.

№3 - Огромни данъчни отписвания за доходи от собственост

Като собственик на имот под наем имате право на данъчни облекчения. В много държави можете да отписвате лихва върху ипотеката си или върху кредитни карти, използвани за покупката на имота. Можете да отпишете застраховката си, ремонта по поддръжката, пътните разноски, всички правни и професионални такси и дори вашите имуществени данъци.

Да бъдеш собственик на апартаменти за инвестиция  е огромен ангажимент, но ако се справите с нещата правилно, огромният ангажимент може да ви донесе адекватни финансови възнаграждения.

Инвестиране в имот

№4 - Потенциално оценяване на актив с висока степен на инвестиране

В този случай за получаване на доход от собствености става въпрос за това да инвестирате сравнително малка част от собствените си пари и да заемате останалите, често между четири до двадесет пъти повече, от заемодател. Ако закупите имот, използвайки значително по-голям дълг от собствения си капитал, инвестицията се счита за "силно заемна".

Нека разгледаме пример за това как използването на подобен актив може да увеличи потенциалната ви възвращаемост:

Да предположим, че имате 20 000 лева, които да инвестирате в имот, можете да използвате възможността да заемате 80 000 лева от някоя банка. Чрез комбинирането на парите си с тези на банката, които сте взели за заем, вече сте в състояние да купите актив за сумата от 100 000 лева.

Да приемем, че всяка година, в продължение на 10 години, вашият инвестиционен имот ще поскъпва с 5%. Оценката е на целия актив от 100 000 лева, а не само на 20 -те хиляди от собствените ви пари.

По този начин се предполага, че след 10 години стойността на вашия имот би се увеличила с почти 63 000 лева. Така бихте превърнали собственото си инвестиране от 10 000 лева в над 60 000 лева, благодарение на използването на чужд капитал.

Инвестиране в имот

№5 - Наемателите ще погасяват ипотеката за инвестиция в собственост

Когато получавате доход от наем на недвижим имот, вие имате възможност да погасявате ипотечните си вноски с парите от наемателите. Най-популярният тип заем е с 30-годишна ипотека с фиксиран лихвен процент. Тя има определен лихвен процент, който ще се запази за целия 30-годишен срок на заема. В началото на заема значително повече пари се плащат на лихвата, отколкото за погасяването на главницата, но до 15-та година тя е близо 50/50. Следователно, колкото по-дълго държите имота, толкова повече от главницата на заема ще плащат наемателите ви.

Всяка година, в която притежавате този имот, ще използвате парите на наемателите, за да изплатите дълга си. Чрез намаляването на размера на кредита си в последствие, ще изграждате своето богатство, тъй като в крайна сметка ще можете да получите достъп до тези пари, като рефинансирате кредита си или продадете имота.

Автор: Габриела Тодорова

Редактор: Виктория Радева