Детекторът за въглероден оксид представлява една малка кутийка, която би могла да ви спаси живота. Ако не знаете какво точно представлява е нормално да се запитате  дали всеки има нужда от детектор на въглероден оксид,  какви уреди могат да причинят отравяне с въглероден окис и кога трябва да купите и инсталирате такъв детектор  в жилището си. Заради своята и безопасността на дома си, прочетете отговорите на тези важни въпроси по-долу.

Въглеродният оксид е газ, който се намира във въздуха, но единствено концентрацията на високи нива от него могат да го направят  смъртоносен. Този отровен газ е без мирис, няма цвят, нито вкус, силно разтворим е и има плътност близка до тази на въздуха, така че трудно може да се усети от човешките рецептори. Въглеродният окис прониква в организма при вдишване. В кръвта се свързва с хемоглобина и образува карбоксихемоглобин, а това води до хипоксия в тъканите и смущения в чувствителните на кислороден дефицит органи като сърцето, мозъка, кръвоносните съдове и формените елементи. Не дразни дихателните пътища, а  вредното му въздействие произтича от нарушаването на преноса на кислород до тъканите.

Най-честите ситуации, при които се получава отравяне с въглероден оксид са пожарите, възникнали в битови или в промишлени условия, когато се използват готварски уреди на газ, печки на дърва, отоплителни уреди. При изпускане на газове от автомобилите на газово гориво, в неподходящи работни условия и в относително затворени пространства също са регистрирани случаи на отравяне. През есенно-зимния сезон съществува по-голяма опасност от отравяне с него, тъй като този газ е краен продукт и в автомобилните изгорели газове.
Неговото присъствие може да бъде открито само с помощта на работещ детектор на въглероден окис. Детекторите се предлагат с батерия или под формата на апарати с твърд кабел. Съществуват и смесени модели, които могат да открият и отчетат както дим, така и въглероден окис.

Детектор за въглероден оксид

Когато използвате какъвто и да е тип течно или твърдо гориво за отопление, за готвене или за друг вид употреба в апартамента, къщата или вилата си, задължително трябва да имате инсталиран активен детектор на въглероден оксид. Ако обитавате голяма многоетажна постройка и имате уреди за изгаряне на гориво на повече от едно ниво, трябва да има поставен детектор за въглероден окис на всеки от етажите.

Уредите за изгаряне на гориво обикновено са предварително изпитани и безопасни за употреба, но ако има запушена вентилационна линия или някаква част от уреда, която може да се разпадне по време на експлоатация, има голяма вероятност да се отделят опасни нива на въглероден оксид във въздуха на затворените помещения и смъртта да настъпи в рамките на няколко минути. Има начин да запазите себе си и семейството си в безопасност, като използвате детектор за въглероден окис, който може да ви предупреди за наличието на този безшумен и токсичен газ.

Гаражът ви също ще има нужда от такъв детектор, ако често ви се налага да стоите в затвореното помещение дълго и то при работещ двигател на автомобила.

Видове уреди за горене на гориво, при които може да има опасност от изтичане на въглероден оксид:

  • Всеки тип уреди за отопление, които използват нафта като например нагревател, котел, бойлер, пещ или камина.
  • Всеки продукт, за който се използва дървен материал или дървесина за изгаряне като печка, камина,  котлон и други.
  • Всеки уред, който използва петрол, пропан или природен газ като например готварска печка, хладилник, нагревател за топла вода,  камина или друг уред.
  • Всички продукти, използващи газ или дизелово гориво като генератори, които трябва да се използват само на открито.
  • Всички био, селскостопански или други горивни  видове печки.

Автор: Габриела Тодорова