Градинските напоителни системи се зазимяват всяка година с настъпването на зимните месеци и след като опасността от замръзване отмине, през пролетта отново се пускат. Макар този процес да не е сложен, мнозина са свикнали да разчитат на чужда помощ за пускането на пръскачките си в работен режим.

Ако знаете местонахождението на спирачния кран на вашата напоителна водопроводна инсталация, може сами да стартирате работата на напоителната система. В повечето случаи спирателният клапан за  линията на градинската пръскачка се намира в дълга тръба за напояване в близост до контролните кутии на пръскачките.

Напоителни системи

Най-важното нещо при стартирането на пръскащата напоителна система през пролетта е да се пусне бавно водата. С пускането й силно може да се получи ефект на "воден чук", а това има опасност да доведе до разрушаване на фитинги или спукване на главите на пръскачките. Независимо от клапана, който включвате, уверете се, че го отваряте бавно и му давате време да се настрои за работа, преди да го отворите напълно. Следващите стъпки ще ви ръководят в процеса за стартиране на пръскащи напоителни системи след зазимяване:

Откриване на спирателните клапани

 1. Включете пръскачките, като откриете местоположението на спирателните клапани. Често има спирателни и отпадъчни клапани в земята и след това вакуумни прекъсвачи под налягане над земята. И двата вида  обикновено са изключени през студените месеци и могат да спират системата за пръскане на тревните площи.

  Включване на спирателните клапани

 2. Включете клапаните на пръскачката. Вентилът за спиране и изхвърляне в земята изисква дълъг ключ, с който да се стигне до него и да се завърти. Повечето спирателни и отпадъчни клапани се обръщат на 90 градуса в посока обратна на часовниковата стрелка, за да се включат. Когато се включат за първи път е възможно да се наблюдава теч, но той не трябва да е обилен или да продължи дълго. Наглеждайте го и се уверете, че вентилът не тече непрекъснато. 

  Включване на вакуумните прекъсвачи

 3. Вакуумните прекъсвачи под налягане обикновено се включват от два сферични клапана, разположени от двете страни на вакуумния прекъсвач. Сферичният вентил в паралелна позиция показва, че той е включен, докато перпендикулярната позиция означава, че е изключен. Завъртане с четвърт оборот е всичко, което е необходимо, за да включите сферичния вентил. Уверете се, че го включвате колкото е възможно по-бавно. Отделете време, за да проверите отделните разпръскващи клапани.              

  Премахване на разпръсквателната глава

 4. Добре би било да премахнете разпръсквателната глава в края на всяка линия, преди да включите разпръсквателните клапани. По този начин, ако има нещо по линията, то ще бъде  "пометено" и ще предпази от появата на "воден чук", в случай, че включите клапата твърде бързо. Междувременно до тогава ще имате вода до страната на налягането на клапана и можете да завъртите пръскащите клапани един по един, за да видите дали има течове в самите разпръсквателни линии. Пръскачките могат да се включат от таймер или чрез ръчния винт, който повечето видове имат отстрани.  Ще можете да включите системата по-бавно, ако го направите ръчно в отделните разпръскващи клапани.

  Проверка на всяка от станциите

 5. Отделете време и преминете на оглед през всяка от станциите, защото ако някоя линия е счупена под земята, може да отнеме известно време, преди да се появят локви. Изкопайте и поправете всички течове и сменете главите на пръскачките, които са счупени. Направете необходимите настройки на структурата на главите на пръскачките за силата на пръскане. Оставете ги да поработят малко и проверете обсега, който напояват. Някои глави може да се наложи да се почистят или да се регулират, преди да заработят правилно отново.

  Настройване на таймера

 6. Настройте таймера. Препоръчително е да зададете време за поливане за тогава, когато ще имате възможност да наглеждате  процеса, особено в началото на сезона, за да се уверите, че всичко работи правилно. Спрете да хабите ресурси и дръжте нещата и своите напоителни системи под контрол.

Автор: Габриела Тодорова